Monthly Archives: Tháng Mười Một 2014

Mắt biển Nha Trang

Tự nhiên muốn đọc bài lại bài thơ đầu tiên ở Nha Trang Vẫn vậy… Nha Trang rất đông Nha Trang rất lẻ … Mắt biển Nha Trang những bãi cát đỡ theo chân sóng những thân dừa uống gió … Continue reading

Posted in Bài thơ | Tagged , | Leave a comment