Vui (thơ Cao La Tứ Hải)

20151011_101915.jpg

Vui là đang giữa ngày buồn
Nụ cười khuấy động tâm hồn giá băng
Vui là đang giữa gian truân
Mắt người rạng rỡ bâng khuâng bao tình
Vui là vui bất thình lình
Biển dâng bờ cát bông bênh bồng bềnh
Vui dù không thể hát lên
Có trời có đất có duyên đang cười
Vui dù không thể ôm người

Nhớ thôi cũng có thêm mười ngày vui

 

Cao La Tứ Hải

This entry was posted in Bài thơ and tagged , . Bookmark the permalink.