Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2016

fb_img_1448596122438.jpg

Xem chi tiết thông báo: Click here

Thông tin về chương trình đào tạo, đối tượng và điều kiện tuyển sinh thạc sỹ ngành Công nghệ sinh học: Click here

Sinh viên đại học khóa 54 của Trường, có thể nộp hồ sơ dự thi với mẫu giấy cam đoan trên website của khoa SĐH. Click here

 

This entry was posted in Giáo dục and tagged , . Bookmark the permalink.