Monthly Archives: Tháng Tư 2016

Vòng tròn ấu thơ

Khi tôi vừa sinh ra dây rốn quàng quanh cổ một vòng tròn ấu thơ có những sáng chơi chuyền mắt cô bạn trong quá trái cà rơi trúng má ngõ ửng hồng chùm hoa có những chiều mưa hè … Continue reading

Posted in Bài thơ | Tagged , | Leave a comment

Hòn Vợ Hòn Chồng

Biển biếc Nha Trang dập dìu nồng mặn  Ru mối tình hóa thạch ngàn năm  Bày tay Chồng ghi công trên đá  Gương mặt Vợ theo sóng vỗ bao la  Bàn tay Chồng dựng lên sơn cước  Vẫn ngọt ngào … Continue reading

Posted in Bài thơ | Tagged , | Leave a comment