Kể cả ngoài đảo xa, đi đâu cũng gặp người láng giềng đông như … hotgirl

image

This entry was posted in Tinh thần Việt, Tư duy biển and tagged , , . Bookmark the permalink.