Ngày đăng

Biển cạn

image

Khi ta buồn, Vịnh Nha Trang lặng lẽ như hồ nước.

image

Khi lòng buồn ngơ ngác, bỗng thấy biển cạn trơ…

Gửi phản hồi