Biển cạn

image

Khi ta buồn, Vịnh Nha Trang lặng lẽ như hồ nước.

image

Khi lòng buồn ngơ ngác, bỗng thấy biển cạn trơ…

This entry was posted in Tư duy biển and tagged . Bookmark the permalink.