Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

Cách viết hồ sơ một đề tài khoa học. Phần 2: Xây dựng thuyết minh

Hình 1: Khung logic của đề tài Việc xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học đòi hỏi những kỹ năng về tư duy logic và viết theo phong cách khoa học. Đây là công việc cần được … Continue reading

Posted in Giáo dục, Khoa học | Tagged , | Leave a comment

Ngày Tận Thế 29/07/2016 ?

Bạn có tin vào ngày tận thế? Nếu một ngày Mặt trời hết năng lượng mà khoa học chưa đưa được loài người ra khỏi Hệ mặt trời thì bạn có tin vào ngày tận thế? Dù sao thì 2016 … Continue reading

Posted in Khoa học | Tagged , | Leave a comment

Chuyến xích lô thời gian

Mất bao nhiêu tiền để có thể trả cho một chuyến xích lô trở về ngày xưa nhỉ?

Posted in Giáo dục | Tagged , | Leave a comment