Cách viết hồ sơ một đề tài khoa học. Phần 2: Xây dựng thuyết minh

Hình 1: Khung logic của đề tài Việc xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học đòi hỏi những kỹ năng về tư duy logic và viết theo phong cách khoa học. Đây là công việc cần được […]

Read More

Với trò (Thơ Cao La Tứ Hải)

Ngày xưa rất đỗi vô tình Một hôm thầy ghét giật mình biết đâu Biết đâu đường rẽ qua mau Khúc kha khúc khuỷu biết đâu tại mình Ngày xưa nếu chẳng vô tình Thầy yêu thầy quý thì mình […]

Read More