107 nhà khoa học đoạt giải Nobel ủng hộ trồng cây lúa vàng biến đổi gen

Bức thư đã nhận được chữ ký của 107 người đoạt giải Nobel là một phần của chiến dịch mang tên Support Precision Agriculture được tổ chức bởi Philip Sharp, người nhận giải Nobel Hòa bình trong lĩnh vực Sinh lý […]

Read More