Với trò (Thơ Cao La Tứ Hải)

Ngày xưa rất đỗi vô tình Một hôm thầy ghét giật mình biết đâu Biết đâu đường rẽ qua mau Khúc kha khúc khuỷu biết đâu tại mình Ngày xưa nếu chẳng vô tình Thầy yêu thầy quý thì mình […]

Read More