Chúc mừng K54 CNSH bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp

Các thành viên hội đồng và các sinh viên đạt điểm xuất sắc

This entry was posted in Giáo dục and tagged , , , . Bookmark the permalink.