Chuyến xích lô thời gian

Mất bao nhiêu tiền để có thể trả cho một chuyến xích lô trở về ngày xưa nhỉ?

This entry was posted in Giáo dục and tagged , . Bookmark the permalink.