Cách viết hồ sơ một đề tài khoa học. Phần 2: Xây dựng thuyết minh

Hình 1: Khung logic của đề tài Việc xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học đòi hỏi những kỹ năng về tư duy logic và viết theo phong cách khoa học. Đây là công việc cần được […]

Read More