DAAD Alumni workshop

2 thế hệ cựu sinh viên DAAD Đức

Và kết thúc đúng chất… Đức!

This entry was posted in Giáo dục, Khoa học and tagged , , , . Bookmark the permalink.