Jon Jandai: “Cuộc sống vốn dễ dàng, đừng khiến nó khó khăn hơn”

Đầu năm mới xin chia sẻ tới các bạn sinh viên và chính mình một thông điệp giản dị của Jon Jandai. Anh Jon được sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng quê nghèo miền Bắc Thái […]

Read More