THPT Nguyễn Diêu, Tuy Phước, Bình Định

THPT Nguyễn Diêu, Tuy Phước, Bình Định có 12 lớp 12 với 468 học sinh.

This entry was posted in Giáo dục and tagged , , . Bookmark the permalink.