THPT Xuân Diệu, Tuy Phước, Bình Định

THPT Xuân Diệu, Tuy Phước, Bình Định có
8 lớp 12 với 320 học sinh

This entry was posted in Giáo dục and tagged , , . Bookmark the permalink.