Ngày đăng

THPT Tư Nghĩa số 1, Quảng Ngãi

Ngày đi liên tục, đêm muỗi đốt. Thiếu ngủ. Dù sao thì vẫn nhặt được bức ảnh biết cười.

Gửi phản hồi