THPT Tư Nghĩa số 1, Quảng Ngãi

Ngày đi liên tục, đêm muỗi đốt. Thiếu ngủ. Dù sao thì vẫn nhặt được bức ảnh biết cười.

This entry was posted in Giáo dục and tagged , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi