Cuộc sống giản đơn

Đất bạc đồng xanh gạo trắng Cuộc sống giản đơn vô thường Nến đỏ thông xanh tuyết trắng Cuộc sống giản đơn vậy chăng? Sông xanh biển xanh sao sóng trắng Giọt nước có lặng trôi không? Mái chùa cong […]

Read More