Bảo vệ tốt nghiệp 2017

Chúc mừng Hoàng đã bảo vệ xong hôm nay. Các bạn Luyễn, Nhi và Tân cố gắng hết mình vào ngày mai nhé!

This entry was posted in Giáo dục and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi