Monthly Archives: Tháng Chín 2017

Trăng 1/9

Trăng khuyết rồi tròn, rồi lại khuyết Vạn vật đổi thay, riêng trăng thì còn Xưa đẹp vàng son ngon mật mỡ Mãi mãi trăng vàng trăng mật, đẹp và thon Trăng ở Đức ở Tàu hay sương mờ Anh … Continue reading

Posted in Bài thơ, Thơ | Tagged , | Leave a comment