Category Archives: Khác

Chiều Sài Gòn nhớ ai

Posted in Khác | Leave a comment

Khỉ leo dây và hành khách “leo cây”

Khỉ không đi cầu khỉ. Khỉ leo dây để qua sông. Chuyến bay cuối cùng trong ngày mà còn trễ. Khỉ thật! Đành post hình mấy “khỉ hoa hậu” lên đây.

Posted in Khác | Leave a comment

Bức ảnh đầu năm

Posted in Khác | Tagged | Leave a comment