Category Archives: Khoa học

Câu chuyện khoa học, nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học

Phục vụ cộng đồng

Một trong những nhiệm vụ của nhà khoa học là phục vụ cộng đồng, trong đó có phản biện xã hội. Nhỏ hơn nữa là phản biện khoa học cho cộng đồng khoa học. Bản thân mình đang nhận lời … Continue reading

Posted in Khoa học | Leave a comment

Ngày 20 tháng 10

Sự hoàn hảo của vẻ đẹp trên đôi môi biết cười biết khát Sự hoàn hảo của hy sinh trong đôi mắt biết đắm biết chìm Ơi đôi tay mềm biết nói biết nhìn Những phụ nữ Việt Nam mang … Continue reading

Posted in Khoa học, Thơ | Tagged , | Leave a comment

11 học viên bảo vệ thạc sỹ CN Sinh học Quý 3/2017

11 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ CN Sinh học Quý 3/2017, trong đó có 1 luận văn xuất sắc và 4 luận văn xếp loại giỏi. Xin chúc mừng!

Posted in Giáo dục, Khoa học | Leave a comment