Giới thiệu nhóm

duypostlogo2

Duy Post – Trang web của Nhóm Nghiên cứu Vi sinh vật học vì sức khỏe con người và động vật thủy sản  (MiHaaht), Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang. Trang web cung cấp thông tin và thảo luận về khoa họcgiáo dục, nhất là về chuyên ngành Vi sinh vật học và Công nghệ Probiotics. Ngoài ra, trang web còn chia sẻ và đăng tải những nội dung về thơtinh thần Việt.

Bản quyền     Điều khoản    Liên lạc

Comments are closed.