Tag Archives: Giáo dục

Bảo vệ tốt nghiệp 2017

Chúc mừng Hoàng đã bảo vệ xong hôm nay. Các bạn Luyễn, Nhi và Tân cố gắng hết mình vào ngày mai nhé!

Posted in Giáo dục | Tagged , , , | Leave a comment

“Đất nước” trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Nhân dịp đề văn năm nay nói về một bài thơ hay, xin chép lại đầy đủ bài thơ ở đây cùng với giọng đọc trên youtube. Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm Khi ta lớn lên Đất Nước đã … Continue reading

Posted in Giáo dục | Tagged , , | Leave a comment

Hội thảo về Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển chương trình đào tạo đại học

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1982/QĐ-TTg về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Vietnamese Qualifications Framework – VQF). Theo đó, vấn đề đặt ra cho … Continue reading

Posted in Giáo dục | Tagged , , , , , , | Leave a comment