Cách viết hồ sơ một đề tài khoa học. Phần 2: Xây dựng thuyết minh

Hình 1: Khung logic của đề tài Việc xây dựng thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học đòi hỏi những kỹ năng về tư duy logic và viết theo phong cách khoa học. Đây là công việc cần được […]

Read More

Cách viết hồ sơ một đề tài khoa học. Phần 1: Các buớc cơ bản

(Giả thuyết về sự tuyệt chủng của khủng long tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Anh) Bài viết này tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật trong viết đề tài khoa học chuẩn mực (có thể dùng trong […]

Read More